ZAKELIJK CONTACT

Navigators Studentenvereniging Leeuwarden is een christelijke studentenvereniging en is in de loop der jaren uitgegroeid tot de grootste christelijke studentenvereniging in Leeuwarden. Met om en nabij de 40 leden kan het zijn dat Navigators Leeuwarden voor uw bedrijf interessant is om naar te kijken.

Mogelijkheden zijn onder andere: Advertenties/banners op de website of advertenties in flyers.

Interesse? Wij denken graag mee met hoe we uw bedrijf zo goed mogelijk bekend kunnen maken bij onze leden en geïnteresseerden. Mail voor meer informatie en de mogelijkheden naar quaestor@nsleeuwarden.nl.

Het Bestuur

Een vereniging zonder leiding is stuurloos, daarom wordt onze studentenvereniging aangestuurd door het bestuur. Het bestuur wisselt elk jaar van personen en er zijn verschillende functies. Hieronder staan ze allemaal genoemd.

Praeses
De Praeses is de voorzitter van het bestuur. Hij is het uithangbord van de vereniging en zorgt dat alle andere bestuursleden hun taken naar behoren kunnen uitvoeren.

ab Actis
De ab Actis is de secretaris. De ab Actis verzorgt alle externe communicatie en zal daarom voor de meeste mensen buiten de vereniging het eerste aanspreekpunt van de vereniging zijn. Daarnaast zorgt hij voor de ledenlijst, het archief van de vereniging en notuleert hij tijdens de Algemene ledenvergadering.

Quaestor
De Quaestor gaat over het geld, hij is de penningmeester van de vereniging. De Quaestor zorgt voor een goede begroting aan het begin van het jaar, incasseert alle rekeningen en de contributie en houdt zich bezig met acquisitie.

Herus
De Herus is de handige man in het bestuur. De Herus gaat namelijk in alle facetten over het pand, Sociëteit Vox. Samen met de Sociëteitcommissie zorgt de Herus dat de sociëteit schoon is, repareert dingen als dat nodig is, zorgt dat de bar altijd kan draaien en zorgt ook voor de bewoners en huurders van Sociëteit Vox.

Internus
De Internus is degene die alle commissies aanstuurt. Hij zorgt dat de commissies hun werk goed doen en is dé schakel tussen het bestuur en elke commissie.

Externus
De Externus is verantwoordelijk voor alle externe contacten. Daarnaast is de Externus vaak missionair bezig door samen met de Missionaire commissie het geloof uit te dragen.