DIESCIE

De Dies Natalis. Elke ware student weet wat de deze titel betekent. Voor zij die dit nog niet weten: Dies Natalis is Latijn, in het Nederlands betekent Dies Natalis eigenlijk niks anders dan ‘geboortedag’. Wat doet de gemiddelde bezoeker van deze site op zijn geboortedag? Vieren met een grandioos feest dat je weer een jaar ouder bent geworden. Zo ook de Dies Natalis bij Navigators Studentenvereniging Leeuwarden. In deze week, traditioneel vallend in de tweede week van maart, wordt er stilgestaan bij het heugelijke feit dat deze prachtige vereniging weer een jaar ouder is geworden. De Diesweek is een week waarin feest wordt gevierd, maar bovenal is het voor ons als christelijke studentenvereniging een moment om God te danken dat Hij onze vereniging weer een jaar gegeven heeft. Naast de dankbaarheid richting Degene die ons alles geeft blijven wij studenten. In de Diesweek wordt er dus uitermate goed gefeest! De commissie organiseert 4 of 5 activiteiten waarbij gezelligheid hoog in het vaandel staat. Er zijn ontelbare redenen om lid te worden bij Navigators Studentenvereniging Leeuwarden, de Diesweek is er zeker een van. Het is dé week, midden in het jaar, die alle mooie activiteiten doet samen komen!

KMT-cie

Als je vanaf het begin van het collegejaar bij Navigators Studentenvereniging Leeuwarden binnen wandelt, zal je als eerste in aanraking komen met de KMT-cie. KMT staat hier voor KennisMakingsTijd. De KMT-cie is tijdens de KMT-weken verantwoordelijk voor het organiseren van een aantal mooie activiteiten voor de aspirant leden, bij ons beter bekend als novieten. Binnen een aantal van vier activiteiten krijgen de novieten de mogelijkheid om kennis te maken met verschillende aspecten van de vereniging en wat een verenigingsjaar zoal te bieden heeft. Hierbij kun je denken aan een sportieve activiteit, een inhoudelijke activiteit, een spel en een feest! Na de KMT-weken vindt het KMT-weekend plaats. Zowel de huidige leden als novieten gaan mee op dit weekend. De laatste zullen op dit weekend echt kennis gaan maken met de vereniging en elkaar en daarmee een basis leggen voor hun verenigingstijd. De KMT-cie organiseert dus allerlei activiteiten om geïnteresseerden te introduceren in het Navigatorleven. Een mooie en dankbare taak!

PR-cie

Een website onderhoudt zichzelf niet en zonder bekendheid krijgen we geen nieuwe leden en zal Navigators Studentenvereniging Leeuwarden ophouden te bestaan. De PR-cie is de commissie die zaken als de website en de openbare Facebookpagina van Navigators bijhoudt en probeert de verschillende aspecten van de vereniging te laten zien aan externen. Zo is de PR-cie altijd aanwezig op de Open Dagen van de hogescholen NHL Stenden en Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Hier zijn wij het visitekaartje van Navigators Studentenvereniging Leeuwarden. Over visitekaartjes gesproken, ook al het promotiemateriaal wordt geregeld door de PR-cie. De PR-cie is altijd bezig met kijken hoe we meer studenten kunnen bereiken. Omdat we graag het nuttige met het aangename verenigen, is de PR-cie ook de plek voor ludieke acties. Zo is er binnen de commissie ruimte voor zowel mensen die graag achter de schermen werken, als voor mensen die graag in de picture staan. De PR-cie is enthousiast over Navigators Studentenvereniging Leeuwarden en probeert dit in verschillende vormen van media en persoonlijk contact te laten zien.

BAND

De band doet binnen Navigators exact wat je van een band mag verwachten. We verzorgen de muziek rondom verschillende, vaak serieuze en inhoudelijke avonden. Als Navigators zijnde worden er door het jaar heen meerdere thema-avonden georganiseerd. De band zorgt op deze avonden voor de muzikale begeleiding en iemand die voorgaat in zang. Verder zijn er door het jaar heen veel aanbiddingsmomenten, waar door middel van muziek en zang God groot gemaakt wordt. De band hoopt door middel van muziek en zang mensen dichter bij God te kunnen brengen!

GALACIE

Op de vrijdag van de Diesweek valt het gala van Navigators Studentenvereniging Leeuwarden. Deze activiteit is een van de mooiste zo niet de mooiste activiteit van het Navigatorjaar. Op deze avond (én nacht) worden alle officiële gala-etiquette gehanteerd. Dit zorgt voor een unieke avond die iedere student minstens één keer in zijn of haar leven moet hebben meegemaakt! De Galacie heeft de taak om dit prachtige gala te organiseren, een avond van mooie herinneringen!

MISCIE

De MisCie staat voor missionaire commissie. De MisCie streeft door middel van activiteiten de missie van Navigators na: “Jezus kennen en Hem bekend maken”. De MisCie is gedurende het jaar verantwoordelijk voor het bedenken en uitvoeren van deze missionaire activiteiten. Mensen denken vaak bij het bekend maken van Jezus aan iemand die op een aardappelkistje in de stad gaat staan om te evangeliseren. Dit is niet wat de MisCie doet. De MisCie bedenkt passende, hippe en actuele activiteiten om Jezus bekend te maken! Denk hierbij aan een maaltijd actie, waarbij leden van Navigators worden uitgedaagd om niet-gelovige vrienden mee te nemen voor een gratis maaltijd. Tijdens de maaltijd is er tijd voor gezelligheid, goede gesprekken en wordt er uitgelegd waar we voor staan en waarom we de maaltijd actie organiseren. Als lid van Navigators Studentenvereniging Leeuwarden word je door de MisCie uitgedaagd om eens uit je comfortzone te stappen en te laten zien wie Jezus voor jou is. Het is gaaf om te merken dat, wanneer je bereid bent om dit te doen, het ook echt indruk maakt op andere mensen in Leeuwarden. Jij bent het verschil! De MisCie is een toffe commissie die door middel van activiteiten laat zien hoe het uitdragen van geloof en het student zijn op een leuke manier samengaat!

SOCCIE

Wij hebben als vereniging de beschikking over onze mooie Sociëteit Vox waar wij gebruik van maken voor onze verenigingsactiviteiten. Om alle zaken die komen kijken bij het hebben van een sociëteit in goede banen te leiden, is de SocCie in het leven geroepen. De SocCie houdt zich bezig met de inkoop van eten en drinken, de schoonmaak en het uitvoeren van klusjes. Het barteam staat ook onder de SocCie. Er zijn verschillende functies, zoals Consumabel (inkoop), Scriba (secretaris), Fiscus (penningmeester), Assessor Canrinus (schoonmaak), Custos Superlectilus (klussen), Hoofd Barteam en Cardinalis (voorzitter). Aangezien het klussen en schoonmaken te veel werk is om met alleen de commissie te doen, roept de SocCie meerdere keren per jaar hulp in van de leden, om te helpen met klus- en schoonmaakdagen. Ook houdt de SocCie contact met de stichting, die het beheer over Vox heeft en die ook contact heeft met de andere huurders.