Meteen naar de inhoud


Navigators Studentenverenigingen

Navigators is sinds 1948 actief in Nederland. NSV is het studentenwerk dat is opgezet vanaf de jaren 60. Lees meer over ons in de Visie & Missie. Bekijk ook de medewerkers en vacatures.

Visie

Onze roeping, droom en ambitie

Elke student in Nederland in ontmoeting met Jezus brengen en hen uitdagen om Hem na te volgen zodat hun leven bijdraagt aan het zichtbaar worden van Zijn Koninkrijk in alle aspecten van de maatschappij.

Missie

Onze roeping, droom en ambitie

Elke student in Nederland in ontmoeting met Jezus brengen en hen uitdagen om Hem na te volgen zodat hun leven bijdraagt aan het zichtbaar worden van Zijn Koninkrijk in alle aspecten van de maatschappij.

Kernwaarden

De principes die we leidend willen laten zijn binnen NSV

Geliefd door de Vader

Als discipelen van Jezus vinden we onze identiteit in Gods liefde voor ons. Door het lijden en sterven van Jezus ontvangen we vergeving en genade. We verlangen dat iedere medewerker, jeugdleider, student en jongere, zich persoonlijk geliefd zal weten door de Vader en dit op een steeds diepere manier. 

Toegewijd aan Jezus en Zijn Koninkrijk

Jezus heeft zijn leven gegeven uit liefde voor ons. Hij is toegewijd aan ons en verwacht als reactie onze volledige toewijding aan Hem. We beseffen dat dit betekent dat wij ons kruis op ons moeten nemen, maar ook mogen delen in Zijn overwinning. Wij erkennen dat Gods Koninkrijk, Zijn plan voor een nieuwe wereld, een verantwoordelijkheid betekent voor zowel ons persoonlijk leven als voor gerechtigheid en duurzaamheid in deze wereld.      

Geleid door Woord en Geest

We geloven dat God ons leven wil leiden door ons specifieke beloftes te geven vanuit het Woord van waaruit we mogen leven. De leiding van God door Zijn Woord en door Zijn Geest is essentieel voor iedere discipel van Jezus. Als Navigators willen we steeds op zoek naar hoe en wat God wil spreken in concrete situaties. 

Groeiend door echtheid en genade in relaties

We geloven in het belang en de kracht van echtheid en genade in relaties. Als discipelen van Jezus delen we ons leven met elkaar en helpen we elkaar. Door de genade en de waarheid die we van God en van elkaar ontvangen ontstaat ruimte voor groei. 

Missionair verlangen

Jezus zei: “maak alle volken tot mijn leerlingen”. Als Navigators zijn we gegrepen door de missionaire passie van Jezus. We willen elkaar helpen en aanmoedigen om op de plek waar we wonen, werken en leven in woord en daad getuige van Jezus te zijn.   

Bewust doorgeven wat je zelf ontvangt

Een discipel van Jezus leeft met Hem en geeft door wat hij of zij van God ontvangt. We geloven dat dit een bewuste keuze vraagt. Enerzijds een keuze om zelf te blijven ontvangen van God en anderzijds om in het optrekken met anderen daar ook weer van door te geven. We geloven dat iedereen iets heeft door te geven.